Cookie beleid Be Quick Zutphen

De website van Be Quick Zutphen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleidsplan Technische Commissie 2020 – 2023

Beleidsplan Technische Commissie 2020 – 2023

VOETBAL Beleidsplan Technische Commissie Be Quick Zutphen 2020 – 2023
Versie 1.0, 7 juli 2020

Inhoudsopgave

 1. Doelstelling technisch beleidsplan
  a. Algemene doelstelling van het technisch beleid
  b. Doelstellingen senioren
  c. Doelstellingen jeugd bovenbouw
  d. Doelstellingen jeugd onderbouw

 2. Visie van de Technische Commissie
  a. Beoogde speelwijze van senioren
  b. Beoogde speelwijze van jeugd bovenbouw
  c. Beoogde speelwijze van jeugd onderbouw
  d. Beoogde technische ontwikkeling van keepers

 3. Opleiding
  a. Algemeen
  b. De trainingsfrequentie
  c. Periodisering
  d. Trainingsmateriaal
  e. De individuele voetballer versus het team als geheel
  f. Selectievoetbal en niet-selectievoetbal
  g. Doorschuiven speler in hogere leeftijdsgroep

 4. Wedstrijden en selectiebeleid
  a. Algemeen
  b. Wedstrijden

 5. Kwaliteitseisen voor trainers en leiders
  a. Algemeen
  b. Selectieteams
  c. Keeperstrainers
  d. Niet selectieteam

 6. Medisch beleid
  a. Algemeen medisch beleid
  b. Conditie- en hersteltrainer
  c. Kwaliteitseisen

 7. Organisatie Technische Commissie
  a. Organigram
  b. Functieprofiel
  8. Tot slot

 Bijlagen
a. Trainersovereenkomst
b. Wederzijdse verwachtingen trainers/coaches, leiders en TC
c. Algemene TC – team afspraken aanvang nieuwe seizoen

 

 

Voorwoord

Be Quick is een club met een rijke historie in Zutphen die helaas de afgelopen jaren behoorlijk is gekrompen qua ledenaantal. De ligging van het Sportcomplex het Zuiderpark aan de Laan naar Eme op het Zuidveen en de aanwezige accommodatie zijn een prima basis om deze daling te doen keren en om de club Be Quick weer op de kaart te zetten. Be Quick moet weer een thuisbasis worden voor hele families die met plezier naar Be Quick komen. Van hieruit kunnen dan ook de talenten tot ontplooiing komen die het wellicht verder kunnen schoppen dan Be Quick 1. Het credo hierbij is: ”Ogen gericht op de toekomst waarbij het verleden wordt gekoesterd”.

Doormiddel van bijgaand Voetbal Technisch beleidsplan willen wij middels duidelijkheid, professionaliteit, plezier en respect ons steentje bijdragen aan de hierboven vermelde doelstelling naar een hernieuwd Be Quick.

We wensen jullie veel leesplezier!

330.jpg

 

Inleiding

Be Quick Zutphen denkt dat binnen haar vereniging een prestatief klimaat en een recreatief klimaat goed hand in hand kunnen gaan. Dat betekent een ambitieuze doelstelling voor het eerste en tweede elftal van de senioren, en voor alle selectie-elftallen van de jeugd. De vereniging investeert extra in hun voetbaltechnische ontwikkeling door hen gediplomeerde trainers aan te bieden en hen de mogelijkheid te geven vaker te trainen dan niet selectie-elftallen. Het betekent ook dat wordt geïnvesteerd in een goede organisatie, sfeer en ontplooiing van alle elftallen, elk Be Quick- team vormt daarmee een onmisbaar bouwsteen van een ambitieuze, sportieve en gezellige voetbalvereniging waar iedereen zich thuis mag voelen.

In dit plan is beschreven hoe de Technische Commissie (TC) de richtlijnen van het technisch beleid wil vormgeven. Doelstelling van het Voetbal Technisch Beleidsplan is een duidelijke weergave te bieden voor alle leden binnen Be Quick, ten aanzien van de wijze waarop Be Quick sportief gezien met behulp van opleidingskaders tot prestaties en een goede recreatieve omgeving wil komen. Mensen melden zich aan bij de Be Quick omdat zij met plezier en samen met anderen willen voetballen of daarbij betrokken willenzijn als scheidsrechter, trainer, leider, sponsor, vrijwilliger, etc.

Be Quick wilt hierin voornamelijk duidelijkheid creëren richting de bestaande leden. Een goede werksfeer creëren voor de leidinggevende mensen zoals de trainers en leiders, maar ook voor de ouders die hun kinderen lid maken bij Be Quick. Het trainen en spelen is hierin het belangrijkste en dus neemt de kwaliteit van het voetbaltechnisch beleid een essentiële plaats in binnen Be Quick. Het voetbaltechnisch beleid omvat de technische ontwikkeling van individuele spelers en ook hoe zij plezier beleven aan het voetbal en de omgang met andere spelers, de tegenstander, de scheidsrechter, etc.

Met velen binnen Be Quick proberen we te regelen dat de ontwikkeling van voetballers en het plezier beleven aan het voetbal optimaal is.

De TC wenst alle betrokkenen, in het bijzonder de spelers, trainers en leiders, veel succes en hoopt dat dit beleidsplan een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de club.

 

DJI_0482.JPG

1. Doelstelling technisch beleidsplan

Het voetbaltechnisch beleid is een onderdeel van alle zaken die binnen Be Quick worden geregeld om met elkaar te kunnen voetballen. Dit beleidsplan is een onderdeel van het brede beleid van de vereniging.

Op voetbaltechnisch gebied werkt de TC met algemene doelstellingen die betrekking hebben op de begeleiding van alle spelers en met specifieke doelstellingen voor de selectie-elftallen per categorie. Alhoewel er doelstellingen per categorie worden gesteld en ook de trainers vaak binnen één elftal of categorie actief bezig zijn om deze doelstellingen te bewerkstelligen, is het nadrukkelijk de taak van de TC om juist sterke verbindingen tussen deze categorieën te creëren. De senioren, met name de selectie, heeft hierin als vlaggenschip van de vereniging een belangrijke functie.

a. Algemene doelstelling van het technisch beleid
Het doel van Be Quick is om voorwaarden te creëren zodat haar leden met veel plezier de sport voetbal kunnen beoefenen, zowel op recreatief niveau als ook op prestatief niveau, door:

 • Duidelijkheid creëren binnen de club
 • De juiste personen bij de desbetreffende functies
 • Het bevorderen van de optimale ontwikkeling van de individuele voetballer
 • Ieder lid, zonder onderscheid te maken naar geslacht, huidskleur, nationaliteit, religie, geaardheid, talent of ambitie zich volwaardig Be Quick lid voelt
 • Hoge kwaliteit van trainingen, begeleiding, scheidsrechters en organisatie na te streven door opleidingen en persoonlijke begeleiding
 • Het voetbal aan te laten sluiten bij de kinderen en volwassenen per categorie
 • Het creëren van een klimaat waar eenheid en respect hoog in het vaandel staat ook naar tegenstanders, scheidsrechters en vrijwilligers

BQTechnisch_beleid_Tekengebied_1.pngb. Doelstellingen senioren

Senioren- selectie (Zaterdag 2 en 3 en 4):
Zaterdag 1 is het vlaggenschip van Be Quick, qua voetbal (beleving en ambiance) en als ‘verenigingsvoorbeeld”. Streven is een selectie samen te stellen die uitstraalt en bewijst hoe je met elkaar een vereniging vormt en sterk maakt. Het technisch beleid van de selectieteams wordt afgesteld op de ambities om een seniorenelftal op hoog niveau te kunnen neerzetten. De selectie ziet in hoe belangrijk haar rol is naar onder meer de jeugd, lagere elftallen & sponsors.

- Senioren- selectie vormt de inspiratiebron voor Be Quick en vertaalt dit naar de jeugdcategorieën middels clinics, (gast)trainingen, etc.;

Zaterdag I naar de 1e Klasse in drie jaar, daar zijn deze punten voor nodig:
▪ Een Zutphens elftal, met uitzondering van buiten categorie kansen die zich voordoen. Deze spelers van buitenaf moeten voldoen aan de Be Quick waarden. Een speler die totaal geen toegevoegde waarde heeft, zal dus niet in aanmerking komen voor een selectieelftal. Op deze manier krijgen eigen jeugdspelers altijd voorkeur.

▪ Versterken van de maatschappelijk waarde van Be Quick in de gemeente Zutphen, onder meer door het creëren van een “Zutphense” voetbalzaterdag” waar van 9 uur in de ochtend tot laat in de middag gevoetbald wordt door spelers in de leeftijd van 6 tot 60 en waarbij ouders, grootouders zich welkom voelen;

▪ Het inrichten van een technische staf en begeleiding die erop gericht is met voornamelijk eigen jeugd uit de regio, individuele progressie te koppelen aan het realiseren van goede sportieve resultaten.

▪ Creëren van een sterke communicatiefunctie: website, krant, interviews over plan van aanpak, neerzetten van Be Quick als “merk” in de regio;

▪ De selectiespelers van het 1e elftal leveren een grote bijdrage aan het opbouwen en vasthouden van het Be Quick “verenigingsgevoel”. Hiervoor dienen zij op basis van een met hen af te spreken jaarplan diensten te leveren met als doel om de voorbeeldfunctie binnen Be Quick gestalte te geven. Hierbij moet gedacht worden aan begeleiding van jeugd, verzorgen van clinics, 4X4 begeleiden, trainingen verzorgen, enz. Ook bij activiteiten voor sponsoren, aanwezig zijn na wedstrijden in de kantine en bij verenigingsactiviteiten behoren tot deze verplichte dienstverlening. De opbrengsten van deze dienstverlening zal in een goede verhouding tot de contributies/reiskostenvergoeding moeten staan. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld waarbij ook de financiële uitgangspunten worden belicht.

▪ Beleid maken voor aantrekken van een aantal grote sponsoren en realiseren van andere noodzakelijke randvoorwaarden. Een collectief van sponsors die zich voor een langere periode aan de doelstellingen van dit voetbal technisch beleidsplan (dat gaat over de voetbaltechnische doelen van de gehele vereniging!) wil verbinden, is hiervoor een voorwaarde;

Zaterdag I in 3 jaar in de eerste klasse
Meer seniorenteams dit houdt in dat er serieus gekeken wordt naar de groei hiervan. En de probleemstellingen. Luister naar de jeugd, zorg dat de stap van een O19 elftal naar een seniorenelftal reëel is en een goed perspectief biedt.
 ▪ Het nieuwe Zaterdag 2 selectieteam fungeert als kweekvijver voor Zaterdag 1 en is de instroom voor de talenten vanuit JO19 op basis van kwaliteit. Er wordt naar de mogelijkheid gekeken om een team onder de 23 samen te stellen (“023 team”).

Senioren recreatief (niet selectieteams):
▪ Klimaat scheppen om maximaal aantal leden met plezier hun sport te laten beoefenen;
▪ Klimaat scheppen om deze leden de ruimte te bieden inzetbaar te zijn op een andere wijze binnen Be Quick als bijv. scheidsrechter, trainer, vrijwilliger etc.
▪ Activiteiten voor het plezier: Steenbergen toernooi, darttoernooi, feestavonden etc.

c. Doelstellingen jeugd bovenbouw JO19, JO17, JO16, JO15, JO14, JO13
▪ Professionele trainingen waarin kwaliteit boven kwantiteit staat
▪ Eerste elftallen zijn prestatie teams
▪ Eerste teams spelen minimaal Hoofdklasse niveau;
▪ Tweede teams spelen minimaal 1e of 2e klasse niveau;
▪ Niet-selectieteams richten zich op het realiseren van optimaal spelplezier, sportieve ontwikkeling met oog voor de sociale en maatschappelijke waarden en normen;
▪ Er wordt gestreefd naar gelijke trainingstijden per categorie en het gezamenlijk trainen van de elftallen binnen deze categorieën.
▪ Activiteiten: Kamp, toernooien, jeugdfeestjes

d. Doelstellingen jeugd onderbouw JO12, JO11, JO10, JO9, JO8 en mini’s
▪ Plezier
▪ Specifieke trainingen
▪ Eerste teams van onderbouw spelen minimaal Hoofdklasse of 1e klasse niveau;
▪ Tweede teams JO10.2 en JO11.2 spelen minimaal 1e of 2e klasse niveau;
▪ Eerste team JO8 en JO9 gelden als selectieteams en worden gevormd uit de 2e jaars
▪ Niet-selectieteams richten zich op het realiseren van optimaal spelplezier, sportieve ontwikkeling met oog voor de sociale en maatschappelijke waarden en normen;
▪ Mini’s maken veelal voor het eerst kennis met de sport voetbal en Be Quick . Derhalve wordt de relatie naar ouders en ontvangst van kinderen als belangrijk aandachtspunt beschouwd.
▪ Activiteiten: Kamp, toernooien, kinderspelen

 

2. Visie van de Technische Commissie

Hieronder wordt de visie van de Technische Commissie besproken ten aanzien van:

a. De beoogde speelwijze van Zaterdag 1
b. Karakter van de jeugd bovenbouw
c. Karakter van de jeugd onderbouw

a. Beoogde speelwijze van senioren
De beoogde speelwijze van het selectieteam op seniorenniveau is 1:4:3:3. Be Quick heeft als ambitie om een aanvallend georiënteerd voetbal te spelen, dat uitdaging biedt aan spelers en dat attractief is voor toeschouwers. In deze speelwijze zijn de volgende kenmerken van toepassing zijn:

▪ Keeper moet mee voetballen en coachen in positiespel;
▪ Opbouwen van het spel vanaf de achter linie;
▪ Doorschuiven centrale verdediger;
▪ Opkomende aanvallend ingestelde links- en rechtsachter;
▪ Op het middenveld twee controlerende spelers en één speler vooruit georiënteerd (driehoek);
▪ Twee balvaardige vleugelspelers die diepte houden; snelheid
▪ Spits met diepte.

b. Beoogde speelwijze van jeugd bovenbouw Categorie JO 19
De beoogde speelwijze sluit al aan bij Be Quick Zaterdag 1, dus keuze voor 1:4:3:3. Het is de laatste fase van de opleiding met als aandachtspunten:

▪ Teamafspraken staan centraal;
▪ De individuele speler is belangrijk;
▪ Prestatie wordt echt belangrijk. Het presteren komt in het licht te staan van presteren als team in de competitie.
▪ Aandacht voor goede doorstroming naar senioren;

Bij de JO19 ligt het accent in de training en bij wedstrijden op het totale pakket (techniek, mentaliteit, inzicht, tactiek en sportiviteit). Van het individu en van de groep wordt een optimale prestatie en maximale belasting in training en wedstrijd verwacht. Het mogelijke verschil in fysieke kracht moeten de spelers nu zelf leren oplossen. Het ontwikkelen van fysieke kracht door gerichte fysieke/ krachttraining is dus noodzakelijk. Een belangrijk facet bij JO19 is het blijven motiveren van de spelers door een groepsgewijze en individuele benadering door de trainer. Voor de JO19 lonken vele andere prioriteiten en dus is het van belang ook het spelplezier en de sfeer, zeker bij niet selectieteams te waarborgen. Ook de overgang van JO19 naar senioren verdienteen uiterst zorgvuldige benadering. Meer aandacht voor de niet-selectie junioren levert niet alleen veel goodwill op, maar kan ook betekenen dat leden zich spontaan aanmelden voor vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Bij wedstrijden is bij de selectie teams het bijhouden van wisselbeurten niet nodig. Van de trainer wordt verwacht dat hij ervoor zorgt dat de wisselspelers regelmatig aan spelen toekomen, dat kan eventueel ook in de overige elftallen. Bij wedstrijden van niet-selectie wordt er door alle spelers naar evenredigheid gespeeld.

Categorie JO 16 & 17
De beoogde speelwijze luidt 1:4:3:3 met als aandachtspunten:
▪ Leren spelen als een team (optimale veldbezetting herkennen). Uitvoeren van teamfuncties.
▪ Laat alle spelers evenveel spelen;
▪ Ontwikkeling van spelers tot specialismen;
▪ Leren te verdedigen (in dit speelsysteem veel 1:1 duel in leerproces);
▪ Prestatie is ondergeschikt aan opleiding.

Tactiek is bij de JO 16 & 17 nu een wezenlijk onderdeel geworden van het voetbalspel. Bij de JO17 ligt het accent in de training sterk op het nabootsen van reële wedstrijdsituaties. Vaak betekent dit scherp trainen, waardoor sommige spelers uiteindelijk tochkunnen afvallen. Soms is het verstandiger om mentaal wat mindere spelers te laten rijpen in de overige elftallen. Bij wedstrijden is bij de selectieteams het bijhouden van wisselbeurten niet nodig. Van de trainer wordt verwacht dat hij ervoor zorgt dat dewisselspelers regelmatig aan spelen toekomen, dat kan eventueel ook in de overige elftallen. Bij wedstrijden van niet-selectie wordt er door alle spelers naar evenredigheid gespeeld. Deze lichting word verwacht al voorgaande aspecten te beheersen op ieder zijn eigen niveau. De spelers worden al langzaam klaar gestoomd voor de senioren en zullen een begin moeten leggen van het totaal pakket

Categorie JO 14 & 15
De beoogde speelwijze luidt 1:4:3:3 met als aandachtspunten;
▪ Afstemmen van basistaken binnen het team.
▪ Spelen op meerdere posities, geen specialismen ontwikkelen;
▪ Prestatie is ondergeschikt aan opleiding.
▪ De speler groeit in lengte en persoonlijkheid.

Bij de JO 14 & 15 ligt het accent in de training op het afstemmen van de basistaken binnen het team. Spelsituaties worden nagebootst, verbeterd en geanalyseerd. Dit geldt voor zowel de 1e-jaars als 2e- jaars. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de voetbal specifieke eigenschappen van het individu (techniek en fysiek). Bij wedstrijden is bij de selectieteams het bijhouden van wisselbeurten niet meer nodig. Wel is het goed dat alle spelers evenredig aan spelen toekomen en dat spelers niet meer dan 1 wedstrijd achter elkaar reserve staan. Van de trainer wordt verwacht dat hij ervoor zorgt dat de wisselspelers regelmatig aan spelen toekomen, dat kan eventueel ook in de overige elftallen. Bij wedstrijden van niet-selectie wordt er door alle spelers naar evenredigheid gespeeld. Bij deze categorie mag je al meer verwachten. Zij hebben de dribbelfase al gehad als jonkies en hebben twee jaar kunnen wennen aan het grote veld. Hun passing moet in die twee jaar zeker zijn verbeterd en moeten zich nu kunnen tactische ontwikkelingen en meerdere posities te kunnen spelen.

 

c. Beoogde speelwijze van jeugd onderbouw Categorie JO 13
Het spelsysteem luidt 1:4:3:3 voor de 1e jaar en 1:4:3:3 voor 2e jaar. Daarbij wordt rekening gehouden, dat de 1e jaar met de overgang te maken hebben vanaf het 1⁄2 speelveld op niveau naar het nieuwe hele speelveld. De aandachtspunten zijn:

▪ Begeleiding in ruimtes. De overgang van een peuterbad naar een groot wedstrijdbad is enorm. Hier moeten mensen opstaan die verstand van ruimtes en kinderen hebben.
▪ Start vanuit een sterke verdediging van 4 spelers om te wennen aan het speelveld waarbij een van de centrale verdedigers de taak heeft in te schuiven bij balbezit;
▪ De keeper krijgt voor het eerst een coachende rol;
▪ Veel individuele aandacht voor de speler;
▪ Acties maken is belangrijk, leren van basistaken is het belangrijkste.

De 1e-jaars JO13 krijgen voor het eerst te maken met een groot veld. In het coachen vergt dat aandacht op zaken als buitenspel, groter doel en meer ruimte. Voor zowel de 1e-jaars als de 2e-jaars geldt dat de nadruk in het trainen moet liggen op het specifiek leren voetballen door het spelen van grote partijen en basisvormen, waarbij ook tactiek een rol krijgt. Ook bij de JO13 is het beleid er nog steeds opgericht mutaties gedurende het seizoen tot een absoluut minimum te beperken. Wel is het goed dat alle spelers evenredig aan spelen toekomen en dat spelers niet meer dan 1 wedstrijd achter elkaar reserve staan. Van de trainer wordt verwacht dat hij ervoor zorgt dat de wisselspelers regelmatig aan spelen toekomen, dat kan eventueel ook in de overige elftallen. Bij wedstrijden van niet-selectie wordt er door alle spelers naar evenredigheid gespeeld. De focus komt vooral te liggen op de basis van passing. Deze lichting heeft de basis in dribbelen al gelegd en is toe aan een verdere stap.

Categorie JO12 , JO11, JO10
Het eerste team JO12 speelt in een 7 tegen 7 competitie. De overige teams in deze categorie spelen in de 6 tegen 6 competitie. Aandachtspunten in deze categorie zijn:|

▪ Talent herkennen
▪ Individuele kwaliteiten van de speler worden zichtbaar;
▪ Veel aandacht voor de technische vaardigheden;
▪ Veel balcontact;
▪ Veel doelgericht werken;
▪ Wennen aan medespelers, samenspel.

Voor 1e-jaars geldt dat de leeftijdsontwikkeling de ruimte biedt om met voetbalbasisvormen de technische vaardigheden te ontwikkelen. De 2e-jaars zijn weer een stapje verder. Daar kunnen de technische vaardigheden worden gekoppeld aan spelinzicht enhet laten wennen aan een groot veld. Daarnaast geldt voor deze leeftijdsgroep dat een herkenbare, duidelijke structuur en vertrouwen in het eigen kunnen nog belangrijk zijn, dus ook in deze leeftijdscategorie worden mutaties gedurende het seizoen tot een minimumbeperkt. Bij wedstrijden wordt er door alle spelers van selectie- en niet- selectieteams naar evenredigheid gespeeld. De focus bij deze doelgroep ligt op hoger niveau dribbelen. Dit houdt zeker niet in dat wij allemaal Messi’s willen creëren die geen bal afspelen. Wij willen hiermee de basis van het dribbelen bevorderen door meer aandacht op de effectiviteit van het dribbelen te leggen. De focus wordt op deze categorie gelegd op geavanceerd Dribbelen.

Categorie: JO9 en JO8
Deze categorie speelt in de 6 tegen 6 competitie op een 1/4 voetbalveld. Aandachtspunten in deze categorie zijn:
▪ Essentie is dat in alle oefeningen het gebruik van de bal voorop staat;
▪ Veel doelgericht werken;
▪ Concentratie is nog geen doel op zich, wel samen spelen, samenspel is niet een hoofddoel.
▪ Plezier
▪ Basis voetballen

Zoals hierboven vermeld, staat het spelplezier centraal. In trainingen en wedstrijden geldt dat de nadruk moet liggen op het spelenderwijs bijbrengen van voetbalvaardigheden. Voor 2e-jaars spelers geldt dat er vanuit het spelen meer nadruk gelegd wordt op spelvormen met meer voetbalvormen. Daarnaast geldt voor deze leeftijdsgroep dat een herkenbare, duidelijke structuur en het opbouwen van vertrouwen in eigen kunnen wenselijk zijn. Mutaties gedurende het seizoen worden bij voorkeur tot een minimum beperkt. Door alle pupillen op de woensdagmiddag (vrije schoolmiddag), in aanwezigheid van de trainer, te laten trainen heeft de trainer aan het eind van het seizoen een goed beeld om de teams samen te stellen. De selectieteams bestaan zoveel mogelijk uit 2e-jaars.

Bij wedstrijden wordt er door alle spelers bij zowel selectie- als niet-selectieteams naar evenredigheid gespeeld. Het bijhouden van wisselbeurten door de begeleiding wordt dan ook aangeraden. De gediplomeerde (assistent) selectietrainers hebben tot taak om de vrijwillige trainers van de niet- selectieteams te begeleiden en de noodzakelijke kennis bij te brengen. Voor het omgaan met jonge jeugd is veel geduld vereist en ouders zijn zeer betrokken waardoor ook gelet moet worden op voorkeursbehandelingen die kunnen voortkomen uit de combinatie trainer/ouder.

Aangezien veel ouders bij deze leeftijdsgroep voor het eerst met Be Quick worden geconfronteerd is een goede begeleiding en representatie essentieel. Aan het begin van het seizoen wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor ouders van nieuwe leden, waarop wordt uitgelegd wat er van ouders verwacht wordt en wat de ouders van Be Quick kunnen verwachten. De focus wordt in deze categorie gelegd op Dribbelen.

Categorie Mini’s
Hier gaat het om spelenderwijs in contact te komen met het spel voetbal. Er wordt niet gedacht in wedstrijdvormen, maar puur in de individuele kennismaking met de bal met plezier als hoofddoel.

d. Beoogde technische ontwikkeling van keepers
Keepers nemen een bijzondere plaats in binnen Be Quick. De club draagt zorg voor de mogelijkheid voor alle individuele keepers om deel te nemen aan een aparte keeperstraining eenmaal per week. Keepers uit selectieteams zijn verplicht deel te nemen aan de keeperstraining. Er dient regelmatig overleg te zijn tussen de keeperstrainers en de coach – trainer van de betreffende teams waar de keepers actief zijn. Dit dient minimaal tijdens het categorie overleg plaats te vinden, wat door de TC 4x per seizoen wordt georganiseerd. Verder maakt de keeperstrainer deel uit van het team selectietrainers die 6x per seizoen bijeenkomen op initiatief van de TC.

 

3. Opleiding

a. Algemeen
De kwaliteit van de totale begeleiding, maar vooral ook de voetbaltechnische begeleiding, bepaalt het niveau waarop de (selectie-)elftallen zullen spelen. De technische opleiding bij Be Quick staat uiteindelijk in dienst van het verbeteren van de prestatie van het eerste seniorenelftal, dat immers het vlaggenschip van de vereniging is. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat binnen elke categorie en binnen elk team op een zo hoog mogelijk niveau kan worden gevoetbald en dat elke individuele speler binnen Be Quick met plezier het voetbal kan beleven, prestatief dan wel recreatief.

Bij senioren staat centraal de ontwikkeling van het team. Voor de jeugd geldt dat de opleiding van de individuele spelers als leidraad wordt gehanteerd.

▪ Trainen is voorruit denken (altijd bezig zijn met eigen ontwikkeling)
▪ Trainen is je vaardigheid verbeteren (vanuit voetbaltechnisch oogpunt gezien)
▪ Laat de spelers zichzelf reflecteren en wees ten alle tijden eerlijk

De invulling van de training is altijd voorbehouden aan de (assistent) trainer. Zij moeten tijdens de trainingen tot een gedegen samenwerking komen waarin (selectie)groepen het beste kunnen renderen. Selectietrainers hebben daarin een essentiële rol, omdat zij de meest talentvolle voetballers onder hun hoede hebben en omdat zij trainers van niet -selectie-elftallen dienen te ondersteunen (periodisering en coaching).

b. De trainingsfrequentie
Binnen Be Quick trainen de selectieteams 2x tot 3x per week en de overige teams minimaal 1x per week zij mogen vaker trainen wanneer zij dat willen). Als selectieteams worden beschouwd Be Quick zaterdag I en in de jeugdcategorieënzijn dat de JO19, JO17 , JO16, JO15, JO14, JO13, JO12 en JO11 en de JO10 en JO9. In de eerste jaars pupillen en bij de Mini’s is nog geen sprake van de vorming van selectieteams. De selectieteams worden geacht tegelijkertijd te trainen. Be Quick streeft ernaar op de selectieteams per categorie een tweemanschap als trainers aan te stellen waarbij een assistent trainer verantwoording afleggen aan de categorietrainer van de selectie.

De categorietrainer heeft bij voorkeur minimaal het TC III diploma van de KNVB. Categorietrainers stemmen vooraf hun trainingsvoorbereiding af met assistent trainer(s). Juiste trainers kunnen ook mensen zijn met een goede voetbalachtergrond. De focus ligt dus op trainers met de juiste bekwaamheid voor de desbetreffende selectie

Niet-selectieteams worden door één trainer geleid, waarbij ondersteuning tijdens de training door stagelopers / ouders wenselijk is. Keepers trainen apart 1x per week onder leiding van gediplomeerde keeperstrainers.

c. Periodisering
Be Quick wil volgens een voetballeerproces gaan trainen. Het voetballeerproces geeft aan, dat er gedurende een bepaalde periode thema’s binnen de reguliere trainingen aan bod komen door de hele vereniging heen (met uitzondering van depupillen alsmede mini’s, waarbij niet altijd alle thema’s ook daadwerkelijk van toepassing zijn). Voorbeelden zijn: trappen en passen, positiespel, koppen, enz... dit kan uiteraard ook per leeftijdscategorie als deze kans zich voordoet qua aantallen.

Het stappenplan geld als volgt. Voetbal begint bij plezier, daarvoor is er een bal nodig. Elk Kind die begint met voetbal gaat dribbelen. Maak hier gebruik van de aandacht ligt dus in het begin op het dribbelen. Uiteraard moet de trekker overgehaald worden, dus schieten komt ook aan bod. De het vervolg word gelegd op passing meestal kom je hierbij een oudere groep uit. Het vervolg van passing wordt het grote veld. Deze overgang is heel belangrijk, dus hier wordt verwacht dat spelers leren ruimtesen posities te bespelen. Tactiek is daar het vervolg van, wat uiteindelijk een stabiel team moet gaan vormen. Zo worden spelers langzaam voorbereid voor de senioren, wat op prestatie gebied op details beslist wordt.

d. Trainingsmateriaal
De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van materiaal op het veld. De Technische Commissie draagt zorg voor oefenstof die beschikbaar wordt gesteld aan alle trainers.

e. De individuele voetballer versus het team als geheel
Bij Be Quick vinden we het belangrijk dat voetballers individueel worden geschoold. Elk individu beleefd het meest plezier als het succes heeft in de doelen die hij of zij wil bereiken, als men maximaal leert. Spelers mogen dus gestimuleerd worden om fouten te maken en aan de andere kant moet een passeeractie niet een actie op zichzelf worden. Het is dus eveneens van belang dat voetballers binnen een team kunnen functioneren. Ook dat levert de voetballer voldoening op en hoort bij het leerproces van jonge voetballers. Tussen de individuele ontwikkeling en het teambelang zal een goed evenwicht gezocht moeten worden. Spelers die zich qua gedrag buiten het team plaatsen moeten op een goede manier worden gecorrigeerd.

f. Selectievoetbal en niet-selectievoetbal
Be Quick streeft naar een optimale ontwikkeling van alle voetballende leden van de vereniging zoals in de algemene doelstelling bedoeld. Selectiespelers en niet selectiespelers moeten dus allebei de maximale aandacht en trainingsmogelijkheden krijgen. Dit betekent dat de ene jeugdspeler(ster) zich op termijn ontwikkelt tot een verenigingslid dat later in een lager elftal speelt en daarnaast misschien jeugdtrainer wordt of clubscheidsrechter. Terwijl een andere speler(ster) het eerste elftal haalt en op die wijze aan de verenigingsdoelstelling bijdraagt. Een juiste opleiding is van belang voor alle groepen.

g. Doorschuiven speler in hogere leeftijdsgroep
Voor van de ontwikkeling van een individuele speler is het in bijzondere gevallen mogelijk dat een speler doorschuift naar een selectiegroep ouder dan behorende bij zijn geboortedatum. Hiervoor geldt dat hierbij het belang van de speler voorop staat. In principe wordt er bij niet-selectieteams niet doorgeschoven; het gebeurt in principe alleen bij selectiespelers, omdat het bij deze spelers voor kan komen dat dit voor ontwikkeling van het voetbaltalent de voorkeur verdient. In deze gevallen wordt de volgende weg bewandeld:

 1. De initiatief nemende trainer overlegt met de (Technisch) bestuurder, (technisch) jeugdcoördinator van de betreffende categorie en de andere betrokken trainer(s).
 2. Trainer, leider en eventueel de (technisch) jeugdcoördinator van de betreffende categorie overleggen met de speler (en evt. de ouders)
 3. De trainer dient via de (technisch) jeugdcoördinator van de betreffende categorie een advies in bij de TC, die uiteindelijk beslist. Dit advies omvat duidelijkheid over de motivatie van de speler; toestemming van de ouder(s); advies van zijn huidige trainer; akkoord van zijn toekomstige trainer.
 4. De TC beslist en licht betrokkenen in.
 5. Het besluit van de TC is bindend.

Na 4 weken vindt er op initiatief van de (technisch) jeugdcoördinator van de betreffende categorie een evaluatiegesprek plaats. Hierbij zijn betrokken de speler in kwestie, de trainer van het team waaraan de speler is toegevoegd en de (technisch) jeugdcoördinator.

 

4. Wedstrijden en selectiebeleid

a. Algemeen
Voetbal is een teamsport en Be Quick acht de samenwerking binnen teams van grote waarde. Om die reden worden de volgende zaken, belang geacht voor de club:

▪ Respectvol omgaan met tegenstanders, medespelers, andere betrokkenen en arbitrage;
▪ Voetbalplezier staat voorop;
▪ Aan het begin van ieder seizoen organiseert het kader per individueel team een meeting met spelersgroep en ouders voor een nadere kennismaking en de mogelijkheid te komen tot teamafspraken voor het komende seizoen.

b. Wedstrijden
Onder wedstrijden worden hier bedoeld: competitie, beker- en vriendschappelijke wedstrijden. Een aantal aspecten zijn voor Be Quick van groot belang:   
▪ Coach – trainer
▪ Leiders en trainers coachen en begeleiden positief. Zij benadrukken de positieve aspecten van de speler hoe verbeteringen doorgevoerd kunnen worden;
▪ Het plezier en ontwikkeling van de individuele speler staat voorop in combinatie met de doelstellingen van Be Quick. Het individuele belang van de leider/trainer is ondergeschikt;
▪ De leider – trainer – begeleider is verantwoordelijk voor het verbale en non-verbale gedrag van zichzelf, de spelersgroep en de begeleiding.

Wisselbeleid
De leider – trainer beoordeelt spelers op voetbal gerelateerde aspecten als technische kwaliteiten, mentaliteit, inzet en opkomst. Hij/zij is verder verantwoordelijk voor het wisselbeleid binnen het team waarbij doelstelling moet zijn, dat spelers evenredig evenveel speeltijd krijgen gedurende het voetbalseizoen. Indien om aanwijsbare redenen het noodzakelijk is spelers uit een ander team op te roepen geldt de regel, dat dit binnen de eigen categorie in overleg met de coach – trainer van het betreffende team kan worden geregeld. Daarbij moet vóór af besproken zijn, dat deze speler(s) minimaal 1⁄4 deel van de wedstrijd spe(e)l(t)en.

In geval van 1e selectieteams heeft het team recht op 13 fitte spelers. Dat betekent, dat indien noodzakelijk het 2e selectieteam automatisch spelers moet afstaan. Het tweemaal achter elkaar wisselen van dezelfde speler in opvolgende wedstrijden is niet gewenst. Indien een spelers reeds eerder op dezelfde speeldag een wedstrijd heeft gespeeld en als wissel wordt toegevoegd aan een ander team zal hij maximaal 1⁄2 wedstrijd spelen.

Gaat het om een categorie overschrijdende wissel dient altijd de TC- coördinator te worden geraadpleegd. De TC- coördinator zal moeten bewaken of de wissel realistisch is in de zin of de betreffende speler fysiek, mentaal en voetbaltechnisch eraan toe is.

Selectieteams
Als selectieteams worden aangemerkt alle 1e in de categorieën JO19 t/m JO9 alsmede de het 1e en 2e elftal van de seniorenselectie. Hieronder wordt aangegeven hoe de procedures luiden ten aanzien van de totstandkoming van selectieteams.

Vóór selecteren
In de winterstop vinden de eerste oriënterende gesprekken plaats tussen de trainers van de hierboven genoemde selectieteams en de TC- coördinator. Daarin wordt gekeken naar de huidige selectieteams en naar spelers binnen de eigen categorie die zich dusdanig ontwikkelen, dat aansluiting bij een selectieteam kan worden overwogen; Met aansluiting wordt bedoeld het starten met 1x in de week mee trainen en op onregelmatige basis invallen bij wedstrijden (uitzonderingen zijn mogelijk om sneller volwaardig tot een selectie team te gaan behoren). De trainers uit de lagere teams worden bij dit proces nauw betrokken; Doel is de individuele spelers de mogelijkheid te bieden tot verdere ontwikkeling van zijn of haar voetbalkwaliteiten.

Selecteren
In de periode maart – april worden er analyses gemaakt van selectieteams en niet selectieteams waarvan de 2e jaar spelers over gaan naar de nieuwe categorie. Als de competitie ten einde is kan worden gestart met oefenwedstrijden in voorlopig nieuwe samenstellingen. Hier heeft de selectietrainer de eindverantwoordelijkheid. Doel is te komen tot één groep die uiteindelijk gesplitst gaat worden in twee selectieteams (categorie JO9 t/m JO15). Vanaf JO17 zal een groep tot stand gebracht worden die wekelijks in samenstelling kan veranderen binnen het 1e dan wel 2e selectieteam. Vóór het einde van het seizoen (mei) worden bijeenkomsten georganiseerd voor alle selectietrainers om in overleg te gaan met de (technisch) coördinator en te komen tot voorlopige selectieteams. Het is de bedoeling, dat vóór 31 mei maar in ieder geval uiterlijk vóór dat de bekercompetitie (indien niet van toepassing, dan de wedstrijdcompetitie) in het nieuwe seizoen begint, de selectieteams formeel openbaar gemaakt zijn.

De TC is voornemens een intern scoutingapparaat in te richten ter ondersteuning van het technische beleid.

Niet-selectieteams
De hierboven beschreven procedure leidt ook tot een voorlopige samenstelling van niet-selectieteams. Ondanks, dat in de maand mei de selectieteams nog niet formeel bekend gemaakt worden, zal de (technisch) coördinator in samenspraak met de coaches – trainers van de betreffende bestaande niet-selectieteams overleg plegen om te komen tot een nieuwe teamindeling. Verder zal bij dit overleg ook een vertegenwoordiger van de Wedstrijdcommissie aanwezig zijn in verband met eventuele opzeggingen en nieuwe aanmeldingen van spelers die in de nieuwe indeling opgenomen moeten worden.

Mutaties tijdens het lopende seizoen
Indien er een selectietrainer van mening, dat tijdens het seizoen er mutaties moeten plaatsvinden dient hij dat aan te kondigen bij de (technisch) coördinator. Mutaties vinden in de regel alleen plaats in de winter- en zomerstop.

UIT de selectie
Het kan voorkomen dat het niveau of het gedrag van een selectiespeler aanleiding geeft om een speler uit een selectie- elftal te plaatsen. De selectietrainer neemt na overleg met de (technisch) coördinator contact op met de betreffende speler en eventueel de ouder(s). Hij bespreekt de verbeterpunten en geeft gedurende 4 weken de speler de mogelijkheid genoemde verbeteringen door te voeren. Ook de (technisch) coördinator zal gedurende die periode aandacht besteden aan de speler. Als na 4 weken geen zichtbare verbeteringen bij de speler tot uiting zijn gekomen kan besloten worden om die speler terug te plaatsen naar een lager team. Dit vindt na overleg tussen selectietrainer en (technisch) coördinator plaats.

IN de selectie
Indien een speler uit een niet-selectieteam zich dusdanig ontwikkelt, dat de coach – trainer van dat team, dan wel de selectietrainer de speler rijp acht voor overplaatsing naar de selectie wordt hiertoe in eerste instantie overleg gepleegd met de (technisch)coördinator. Gedurende een aantal malen zal dan de (technisch) coördinator de speler beoordelen om uiteindelijk samen met de coach – trainer en selectietrainer tot een besluit te komen om de speler in de selectie op te nemen.

Keepers
De keuze om keepers in een selectieteam op te nemen ligt bij de verantwoordelijke selectietrainer. De keeperstrainer heeft hier een adviserende rol.

 

5. Kwaliteitseisen voor trainers en leiders

Algemeen
Met kader wordt in dit geval bedoeld degene die direct leidinggeven aan de teams bij Be Quick, zijn de leiders – trainers – keeperstrainers. Centraal staat dat zij pedagogische interesses en competenties hebben en het een uitdaging vinden om met een team van voetballers zowel uit het individu als uit het team als geheel de maximale prestatie te halen (in prestatief en recreatief opzicht). Het volgende wordt van hen verwacht:

• Selectieteams
Trainers van selectieteams worden geacht tevens de coach functie uit te oefenen, dan wel de eindverantwoordelijkheid te hebben over het selectieteam. De volgende functie eisen worden hieraan gesteld:

▪ JO8 t/m JO12: KNVB – diploma – Pupillentrainer;
▪ JO13 bij voorkeur KNVB TC III Jeugddiploma.
▪ JO15 t/m JO19 bij voorkeur KNVB TC III Jeugddiploma;
▪ Senioren: KNVB TC III diploma (of hoger afhankelijk van het niveau waarop de selectie acteert).

Hierbij wordt verwezen naar de trainerscontracten (zie bijlage). De TC is voornemens beleid te ontwikkelen voor de beoordeling van trainers van (niet)selectieteams. Nogmaals in deze tijd zullen er ook spelers of oud-spelers met voldoende capaciteiten, maar geen diploma’s hebben. In overleg kan dit worden geaccepteerd.

• Keeperstrainer:
De keeperstrainer heeft als opdracht het ontwikkelen van de individuele keeper om te komen tot een optimale prestatie in combinatie met de ontwikkeling als voetballer. Dat mag niet ten koste van spelvreugde gaan. De volgende functie eisen worden hieraan gesteld:

▪ JO8 t/m/ JO12 : bij voorkeur KNVB basiscursus Keeperstraining of aantoonbare ervaring;
▪ JO13 t/m Senioren: bij voorkeur KNVB Vervolgcursus Keeperstrainer of aantoonbare ervaring. Hierbij geld dezelfde uitzondering als voor overige trainers. Met de juiste achtergrond cq capaciteiten, kan hier een uitzondering gemaakt worden.
 

• Niet selectieteams
Leiders en trainers van niet selectieteams hebben de opdracht vooral het spelplezier in het team te bevorderen. Zij dragen eindverantwoordelijkheid over hun teams en vertegenwoordigen Be Quick daarbij. De volgende functie eisen worden hieraan gesteld:
▪ JO8 t/m/ JO12 bij voorkeur KNVB Pupillentrainer, affiniteit, ervaring met voetbal
▪ JO13 t/m/JO19 bij voorkeur KNVB Juniorentrainer, affiniteit, ervaring met voetbal|
▪ Senioren: bij voorkeur KNVB TC III diploma, affiniteit, ervaring met voetbal

Ook trainers, leiders en overige stafleden zullen voortgangsgesprekken krijgen. 2 x per jaar zullen deze gesprekken plaats vinden met desbetreffende bestuurders. Dit zal gaan over voortgang, prestaties en groepsbinding.

 

6. Medisch beleid

a. Algemeen medisch beleid
Elke week worden er in Nederland meer dan dertigduizend voetbalwedstrijden gespeeld. Helaas doen zich tijdens de wedstrijden en trainingen situaties voor die tot blessures kunnen leiden. Er zijn veel factoren waardoor blessures ontstaan en de aard van de kwetsuur verschilt nogal: van licht ongemak tijdens het spelen tot zware blessures waardoor langere tijd niet gespeeld kan worden. Be Quick wil voorwaarden scheppen waardoor alle leden zoveel mogelijk blessurevrij kunnen voetballen. Basis voor het beleid is de Handleiding Blessurepreventie zoals opgesteld door de KNVB.

Medische staf
De medische staf bestaat uit een fysio en verzorger die de verantwoording heeft over de directe sportmedische begeleiding van de senioren-selectie 1, een fysiotherapeut die verantwoordelijk is voor het sportmedisch advies en de verzorger ondersteunt en adviseert waar noodzakelijk en een commissie EHBO die verantwoordelijk is voor de invulling van de EHBO-diensten op wedstrijd- en toernooidagen.

Verzorger
Bij de senioren-selectie 1 zal tijdens de trainingen en bij de wedstrijden een fysio- verzorger beschikbaar zijn. Tot de taken van de fysio en verzorger behoren:

▪ Preventief en curatief behandelen van spelers van de 1e senioren-selectie.
▪ Verzorging spelers tijdens de wedstrijden.
▪ Advisering spelers, trainer en hersteltrainer over belastbaarheid van een speler tijdens en na een blessure.
▪ Communicatie met de fysiotherapeut/medische staf over gewenste blessurebehandelingen, spelers van de 1e senioren selectie.
▪ Actieve deelname aan opzetten en invullen van sportmedisch beleid binnen TC.

Fysiotherapeut
tot de taken van de fysiotherapeut behoren:

▪ Invulling geven aan het sportmedisch
▪ Adviseren en begeleiden van de verzorger bij complexe en/of langdurige blessures.
▪ Communicatie met lokale fysiotherapeuten/artsen over gewenste blessurebehandelingen van spelers van de 1e senioren- selectie.
▪ Actieve deelname aan opzetten van en invulling geven aan sportmedisch beleid.
▪ Advisering spelers, trainer en hersteltrainer over belastbaarheid van een speler tijdens en na een blessure.
▪ Aanspreekpunt zijn voor trainers/coaches over aanpak blessurepreventie.

Commissie EHBO
Het is aan te bevelen om bij elke wedstrijd- en toernooidagen een EHBO -er en/of BHV op het terrein te hebben. De commissie EHBO regelt de bemensing, de EHBO- voorzieningen en coördineert noodzakelijke opleidingen.

Sportmedisch advies
In het geval van een blessure bij Be Quick-leden moet de mogelijkheid bestaan om (vrijblijvend) advies te vragen aan een deskundige. Daarom heeft Be Quick een sportmedisch spreekuur ingesteld waarbij alle leden kosteloos en vrijblijvend advies krijgen van een fysiotherapeut en/of verzorger over het voorkomen en/of behandelen van een blessure.

Blessureregistratie
De handleiding blessurepreventie beschrijft dat een blessure registratie kan helpen inzicht te krijgen in het soort en aantal blessures dat ontstaat. Hierdoor kan een gerichte aanpak van blessurepreventie opgezet worden. Geregistreerd dient te worden:

▪ Ontstaan van de blessure.
▪ Aard van de blessure.
▪ Welk team.

- In overleg met trainers/coaches en/of voetballers kan vervolgens snel bekeken worden hoe blessures in de toekomst kunnen worden voorkomen en kan er een opzet gemaakt worden naar een doelgericht blessurepreventiebeleid.

b. Conditie & Hersteltraining

Voor wie
▪ De jeugd selectieteams vanaf JO13. Waarom conditietraining:
▪ Spelers een hele wedstrijd lang acties te laten maken waarbij de hersteltijd niet langer wordt en deze acties steeds krachtig en explosief blijven.
▪ Het voorkomen van blessures.
▪ Het fit maken van de spelers
▪ Een team creëren

Waarom hersteltraining:
▪ Spelers die geblesseerd zijn geweest op een verantwoorde wijze gereed maken om met de groep mee te kunnen trainen.

Activiteiten:
▪ Bij JO12 loopscholing en coördinatie en stabiliteitsoefeningen.
▪ Bij JO13 loopscholing, coördinatie en stabiliteitsoefeningen en wennen aan periodisering.
▪ Bij JO17 en JO19 loopscholing, coördinatie en stabiliteitsoefeningen en volledige periodisering.
▪ Bij alle jeugd selectieteams dezelfde warming up voor een training. Een trainer die hier gespecialiseerd in is kan hier een plan voor schrijven.

Op welke manier:
▪ De conditie/herstel trainer geeft de betreffende trainers uitleg over de manier van conditie/ herstel training geven.
▪ Vervolgens laat de conditie/herstel trainer per leeftijdscategorie of per elftal op het veld zien hoe dit uitgevoerd kan worden.
▪ De trainers kunnen hiermee dan zelfstandig aan de slag waarbij de conditie/herstel trainer de uit te voeren activiteiten aangeeft en daarop controle uitvoert.

c. Kwaliteitseisen Verzorger:
▪ Beschikt over een adequate opleiding (minimaal diploma NGS (Nederlands Genootschap Sportmassage) of fysiotherapie of vergelijkbaar) en sportervaring;
▪ Is aanwezig op de trainingsavonden en bij wedstrijden van de 1e seniorenselectie;
▪ Is in staat te beoordelen wanneer een speler speelklaar is en wanneer algemeen en het herstel na blessures in het bijzonder;
▪ Goede communicatie die verwijzing/behandeling door de een fysiotherapeut of huisarts noodzakelijk is;
▪ Denkt actief mee bij het opzetten van een goed medisch beleid binnen Be Quick samen met de conditie- en hersteltrainer en de TC-coördinator verzorging.

 Conditie- en Hersteltrainer:
▪ Grondige kennis over het lichamelijk en mentaal functioneren van (voetbal)spelers;
▪ Uitgebreide kennis en ervaring over methoden voor het bevorderen van de conditie in het in overleg met de selectietrainers tot optimale ondersteuning van spelers weet te komen op het gebied van conditie en herstel;
▪ Beschikt over een adequate opleiding (bijv. CIOS, HBO sportopleiding, fysiotherapie of vergelijkbaar) en sportervaring.

 

7. Organisatie Technische Commissie

a. Organisatie TC
De technische bestuurder schrijft een plan en heeft nauw contact met de TC. In de TC zit een leider en aanspreekpunt van de bestuurder. De TC werkt plannen uit en komt met nieuwe plannen en of bespreken problemen en kansen. Zij staan het nauwst in verbinding met de trainers, leiders en ouders en kunnen in overleg met hen bepalen in hoeverre het beoogde beleid in de werkelijkheid tot stand kan worden gebracht. De coördinatoren zijn geplaatst in de een van de 3 clusters ‘onderbouw jeugd’, ‘bovenbouw jeugd’ of ‘algemeen’ (senioren, keepers, verzorging en herstel). Elk cluster heeft een organisatorisch coördinator (voorzitter, vice-voorzitter en secretaris) en voor de jeugdclusters beschikt de TC over een technisch coördinator. Verder heeft de TC een pool van projectmatige vrijwilligers die voor incidentele taken kunnen worden ingezet, bijv. de opzet van selectiebeleid, het aanbieden van oefenstof die past bij de periodisering, enz.

b. Taken en verantwoordelijkheden TC
De TC is verantwoordelijk voor het nastreven van het technisch beleid van Be Quick, waarvan de belangrijkste uitgangspunten in dit technisch beleidsplan zijn vastgelegd. Daarnaast worden vanuit de TC verbindingen met de andere commissies van Be Quick verzorgd.

Algemeen:
▪ Opzetten, onderhouden en bewaken van het technisch beleid van Be Quick en zorgen voor een goede organisatie en afstemming met andere commissies en sponsors die dat mogelijk maken;
▪ Afstemming met trainers en leiders en gezamenlijk met hen bepalen hoe op prestatief en recreatief gebied een optimaal klimaat kan worden gecreëerd (zie dit beleidsplan);
▪ Afstemmen van de indelingen van de trainingen (incl. trainingsschema), de teamindelingen en het selectiebeleid;
▪ Gevraagd en ongevraagd advies doen aan het Algemeen Bestuur en de andere commissies;
▪ Aanstellen van (jeugd)trainers) die gezamenlijk met de TC een optimaal prestatief en recreatief klimaat voor leden willen nastreven.

Voorzitter:
▪ Bewaken van het technisch beleid zoals vastgesteld in de TC en in het Voetbal Technisch Beleidsplan;
▪ Afstemming met andere commissies en sponsors voor voetbaltechnische zaken;
▪ Aanspreekpunt voor de coördinatoren senioren, keepers, verzorging en herstel;
▪ Belegt regelmatig bijeenkomsten van de TC;
▪ Opstellen en bewaken van het jaarplan voor de TC;
▪ Eindverantwoordelijke inzake de communicatie over TC – aangelegenheden;
▪ Eindverantwoordelijke voor het budget van de TC en het afsluiten van trainerscontracten.

Vice-voorzitter:
▪ Bewaken van het technisch beleid voor de onderbouw (JO12, JO11, JO10, JO9 en JO8 ,) zoals vastgesteld in de TC en in het Voetbal Technisch Beleidsplan en het goed afstemmen met de bovenbouw; Overleg met de jeugdcommissie
▪ Aanspreekpunt voor de coördinatoren en de Technisch coördinator onderbouw;
▪ Vervangt voorzitter bij bijeenkomsten in geval van verhindering;
▪ Neemt regelmatig deel aan de bijeenkomsten van de TC, trainersoverleg, etc.;
▪ Verantwoordelijk voor het afsluiten van trainerscontracten in de onderbouw in overleg met coördinatoren en de technisch coördinator.

Secretaris:
▪ Bewaken van het technisch beleid voor de bovenbouw JO19, JO17 JO15, zoals vastgesteld in de TC en in het Voetbal Technisch Beleidsplan en het goed afstemmen met de senioren en onderbouw;
▪ Aanspreekpunt voor de coördinatoren en de Technisch coördinator bovenbouw;
▪ Vervangt voorzitter bij bijeenkomsten in geval van verhindering;
▪ Neemt regelmatig deel aan de bijeenkomsten van de TC, trainersoverleg, etc.;
▪ Verantwoordelijk voor het afsluiten van trainerscontracten in de onderbouw (A, B, C) in overleg met coördinatoren en de technisch coördinator.

Technisch Coördinator:
▪ Vertalen van het beoogde voetbaltechnisch beleid (zoals voetballeerproces) naar het veld in overleg met de trainers, leiders en coördinatoren;
▪ Neemt regelmatig deel aan de bijeenkomsten van de TC, trainersoverleg, etc.;
▪ Adviseren en begeleiden van trainers en leiders om een optimaal prestatief en recreatief klimaat te creëren;
▪ Indelen van de teams en selecteren van spelers in overleg met de coördinatoren;
▪ Werven en behouden van trainers en leiders in overleg met de coördinatoren en de organiserend coördinator;
▪ Beleggen van trainers overleggen samen met de selectietrainers voor de overige trainers van elke categorie;
▪ Regelmatig bezoeken van wedstrijden;
 Beschikbaar stellen van oefenstof.

Coördinator:
▪ Vertalen van het beoogde voetbaltechnisch beleid (zoals periodisering) naar het veld in overleg met de trainers en leiders;
▪ Neemt regelmatig deel aan de bijeenkomsten van de TC, trainersoverleg, etc.;
▪ Indelen van de teams in de eigen categorie en afstemmen met de coördinatoren van onder-en bovenliggende categorie;
▪ Werven en behouden van trainers en leiders in overleg met de technisch coördinator en de organiserend coördinator;
▪ Bewaken van het trainingsschema in overleg met de andere coördinatoren;
▪ Regelmatig bezoeken van wedstrijden;

Coördinator keepers en medisch beleid/verzorging:
▪ Bewaken van het technisch beleid voor keepers en het medisch beleid/verzorging zoals vastgesteld in de TC en in het Voetbal Technisch Beleidsplan;
▪ Aanspreekpunt voor de keepers, verzorgers en de betrokkenen bij het medisch beleid binnen Be Quick.
▪ Adviseren in overleg met keeperstrainer over de indelen/selecteren van de keepers;
▪ Neemt regelmatig deel aan de bijeenkomsten van de TC, trainersoverleg, etc.;
▪ Verantwoordelijk voor het afsluiten van trainerscontracten voor de keepers, verzorgers in overleg met de organiserend coördinator Algemeen.

 

Tot slot

Dit plan is in stand gekomen door overleg met bestaande trainers. De huidige trainer van het eerste heeft hier het meeste werk in verricht vanuit het feit dat hij als speler en trainer veel ervaring heeft opgedaan. Het is niet de bedoeling geweest om het Technisch Beleidsplan als een statisch document te beschouwen. De TC houdt zich aanbevolen voor reacties en zal tussentijds op basis van voortschrijdende inzichten aanvullingen op het plan maken.

Binnen het Technisch Beleidsplan zijn vele raakvlakken aanwezig met andere onderdelen, commissies binnen Be Quick. Genoemd hier worden: De Wedstrijdcommissie (WECO), Kantinecommissie, Hoofdbestuur Be Quick (verenigingsbeleid) maar ook het Vrijwilligersbeleid, Sponsorcommissie en naar documenten als contracten voor (assistent – keepers) trainers en verzorgers.

De TC gaat ervanuit, dat leden die het Technisch Beleidsplan lezen ook daadwerkelijk de relaties naar de betreffende organisatieonderdelen binnen Be Quick zullen leggen en dienovereenkomstig betrekken indien van toepassing.

Taak trainers
▪ De (technisch) coördinator zal een aftrapbijeenkomst aan het begin van het seizoen beleggen met afzonderlijk de selectietrainers en leiders van JO19 tot en met JO12. In deze presentatie zal de trainer aangeven hoe er gewerkt gaat worden en wat er van eenieder verwacht wordt gevoed door de TC. Uiteindelijk geeft dit duidelijkheid en verhoog je ook het commitment van alle betrokkenen en verklein je de kansen op misverstanden en/of onenigheid.

▪ De selectietrainers en leiders zullen op haar beurt een aftrapbijeenkomst organiseren met de spelers en de ouders van de elftallen. Naast bovenstaande dienen de selectietrainers en leiders een inventarisatie te houden met betrekking tot de samenstellingen onderlinge verhoudingen binnen het team. Mochten er te veel spanningen aanwezig zijn tussen spelers dan dient dit direct terug te worden gekoppeld aan de WECO en de TC.

 

Gedrag trainers
▪ De selectietrainer dient periodiek (bij voorkeur 2 keer per jaar, zie jaarkalender) een overleg te hebben met de overige trainers en leiders van niet selectie elftallen over het verloop en de ontwikkeling van spelers en andere voetbaltechnische zaken. Hij dient zich derhalve niet te beperken tot de selectiespelers. Van dit overleg maakt de (technisch) coördinator een kort verslag en stuurt deze naar de belanghebbenden.

▪ Invoelend vermogen van de trainer in relatie tot de leeftijdscategorie zoals beschreven in het “Voetbal Technisch Beleidsplan Be Quick ”.

▪ De trainer dient de spelers te beoordelen op voetbal gerelateerde aspecten zoals voetbalkwaliteiten, wedstrijdmentaliteit, inzet en trainingsopkomst. De trainer dient zich niet uit te laten over wat spelers buiten het voetbal doen. Mocht de trainer het gevoel hebben dat de prestaties lijden onder wat spelers buiten het voetbal doen dan kan hij dit aanhangig maken bij zijn leider en de WECO.

▪ Mocht de trainer dan wel leider van mening zijn dat een speler niet meer selectiewaardig is zal, dit eerst met de (technisch) coördinator besproken worden. Indien deze de mening deelt dan zal er eerst een gesprek plaatsvinden waarbij de trainer aan de speler en eventueel zijn ouder(s) uitlegt wat zijn verbeterpunten zijn. Hierbij dient minimaal een leider aanwezig te zijn. Bij het ontbreken van een leider zal de (technisch) coördinator aanwezig zijn. Dit gesprek zal schriftelijk vastgelegd dienen te worden door de trainer/leider dan wel TC. Mocht de speler in de eerste maand daarna geen verbetering laten zien is de mogelijkheid de speler uit de selectie te plaatsen. Dit verzoek zal schriftelijk bij de TC ingediend dienen te worden ter goedkeuring.

▪ Selectietrainers dienen de jongens positief te coachen en niet alleen de mindere punten van spelers benadrukken maar juist de goede eigenschappen. Dit bevordert het plezier, de motivatie en de ontwikkeling van de speler en vergroot zijn bereidheid te luisteren naar tips en adviezen.

▪ Mocht er geen leider beschikbaar zijn voor een elftal dan is het de taak van de selectietrainer eveneens leider te zijn. Dit betekent dat er naast de reguliere competitie en het vervoer ook andere zaken geregeld/geïnitieerd worden zoals het inschrijven bij toernooien. De TC heeft de inspanningsverplichting een leider te vinden maar mocht dit niet lukken dan geldt bovenstaande onverkort.

▪ Het plezier en ontwikkeling van de individuele speler staat voorop in combinatie met de vereniging Be Quick. Het individuele belang van een (selectie)trainer is ondergeschikt.

▪ De trainer dient zich te allen tijde flexibel op te stellen in het belang van Be Quick het plezier van de jongens en hun ontwikkeling. Hierbij is de samenwerking tussen de WECO en de TC van eminent belang en dient de trainer tegen wil en dank de keuzes van de WECO en TC naar buiten toe te steunen in het belang van Be Quick. Ook al betekent dit dat er door de selectietrainer in zijn ogen concessies moeten worden gedaan.

Benadering jeugdspelers door selectietrainers
▪ Mocht de selectietrainer zelf een speler op het oog hebben welke in zijn ogen selectiewaardig is dan zal de trainer de speler niet zelf benaderen. Dit zal eerst kenbaar gemaakt dienen te worden aan de trainer/begeleider van het betreffende elftal. Zie verder “Voetbal Technisch Beleidsplan Be Quick”.

▪ Mochten er ouders van spelers naar de selectietrainer toekomen met de mededeling dat ze vinden dat hun zoon/dochter selectiewaardig is dan dient de selectietrainer te melden aan deze ouders dat hij het opneemt met de technische jeugdcoördinator en deze met de trainer/begeleider van dit elftal. Zie verder “Voetbal Technisch Beleidsplan Be Quick ”

▪ Zie verder hoofdstuk 4.4. Door schuiven van een speler in hogere leeftijdsgroep in het “Voetbal Technisch Beleidsplan Be Quick”.

Afspraken bij spelerstekorten dan wel –overschot
▪ De selectietrainer zal aan het begin van het seizoen een overleg plannen met de gehele afdeling (bijvoorbeeld alle JO15 waar alle trainers, begeleiders en de wedstrijdsecretaris uitgenodigd zijn. In deze presentatie zal de trainer aangeven hoe er gewerkt gaat worden en wat er van eenieder verwacht wordt met als uitgangspunt het voetbalbeleidsplan van Be Quick. Uiteindelijk geeft dit duidelijkheid en verhoog je ook het commitment van alle betrokkenen en verklein je de kansen op misverstanden en/of onenigheid. Hierbij zal de (technisch) coördinator aanwezig zijn.

▪ Het is de taak van de selectietrainer om regelmatig contact te hebben en te houden met de trainers en begeleiders van niet selectie elftallen. Indien de selectietrainer het op deze wijze doet vergroot dit de kans op een goede samenwerking en de bereidheid elkaar te helpen.

▪ Indien een spelerstekort structureel dreigt te worden en er regelmatig een beroep gedaan moet worden op spelers uit niet selectie elftallen dan dient de selectietrainer deze jongens ook mee te laten trainen met de selectie zodat ze sneller kunnen wennen aan het niveau.

▪ Mocht er bij de trainingen een lage opkomst zijn is het de taak van de trainer te onderzoeken hoe dit komt en dit terug te koppelen aan de TC. Afhankelijk van de uitkomst kan er gekozen worden een extra overleg in te plannen met de spelers welke niet meer komen.

▪ Mochten de (selectie)trainers er onderling niet uitkomen betekent dit dat het 1e team recht heeft op 12 fitte spelers. Dit houdt in dat half geblesseerde spelers niet spelen in het

1e team maar (bij voorkeur) in het 2e Daarnaast gaat de JO19 voor de JO17 en de JO17 weer voor deJO15 enz., onder normale omstandigheden. Dit geldt niet indien er door een van de teams om degradatie dan wel promotie gevoetbald wordt aan het einde van het seizoen en bij oefenwedstrijden indien het andere team een competitiewedstrijd heeft.

▪ De selectietrainer is verantwoordelijk dat beide elftallen een volwaardig team hebben waarbij de selectietrainer welke spelers nodig heeft uit andere selectie elftallen ook een inspanningsverplichting heeft richting zijn collega selectietrainer.

Afspraken voor het spelen van gastspelers
▪ Op het moment dat de trainer besluit een gastspeler (een speler uit een ander elftal) mee te nemen en deze gastspeler heeft op die speeldag nog niet gevoetbald heeft, dan dient deze gastspeler minimaal 1⁄4 deel van de wedstrijd te spelen. Verder zullen deze gastspelers eerder ingezet worden dan de wissels welke reeds een deel van een wedstrijd hebben gevoetbald in een ander team behalve als er nog langer dan /4 deel van de wedstrijd gespeeld moet worden. Uitzonderingen hierop zijn kampioen – en degradatiewedstrijden. In de praktijk geldt dit alleen als een team de eerste 2 plaatsen van boven en/of beneden inneemt en geldt alleen voor de laatste 5 wedstrijden van de competitie.

Algemeen
▪ De (assistent) selectietrainers zijn er verantwoordelijk voor om gelijktijdig de namen van de nieuwe selectiespelers bekend te maken en de spelers welke niet in de voorlopige selectie zijn opgenomen, maar wel onderdeel hebben uitgemaakt van de selectie in het afgelopen seizoen. De namen dienen op 31 mei bekend gemaakt te worden. Indien noodzakelijk kan de uiteindelijke indeling van de selectieteams 15 juni plaatsvinden. Dit kan alleen geschieden na goedkeuring van het dagelijks bestuur van de TC en op basis van zwaarwegende argumenten.

▪ Trainers en begeleiders van niet selectie elftallen zullen de TJC te allen tijde informeren indien er binnen hun elftal, in hun ogen, een selectiewaardige speler speelt. Wanneer de TJC en de selectietrainer deze speler selectiewaardig achten dan zal de trainer en begeleider van dit elftal deze speler stimuleren met de selectie mee te gaan trainen en te voetballen. De begeleiders dienen zijn teamgenoten ervan te overtuigen dat dit het beste is voor zijn ontwikkeling als speler en dat dit uiteindelijk het plezier alleen maar vergroot.

▪ Mochten zich in de praktijk gevallen voordoen waarbij de trainers er onderling niet uitkomen dan zal de TC een keuze maken welke door de trainers geaccepteerd wordt. Mocht dit besluit ten nadele zijn van hun team dan dient de trainer aan de spelers duidelijk te maken dat dit in het belang is van Be Quick.

▪ Mochten er spelers in een elftal aanwezig zijn met bovenmatige kwaliteiten dan dient dit door minimaal 2 trainers, waaronder een selectietrainer, vastgesteld te worden. Pas op dat moment bestaat de mogelijkheid deze speler door te schuiven naar een ‘hoger’ elftal. Uiteraard staat het plezier van de speler voorop. Zie verder “Voetbal Technisch Beleidsplan Be Quick ”.

▪ Het belang van Be Quick staat te allen tijde voorop en de trainers, begeleiding en staf dienen hiernaar ook te handelen. De doelstellingen staan beschreven in het “Technisch Beleidsplan Be Quick”.

▪ De TC kan van bovenstaande afspraken afwijken indien dit in het belang is van het plezier van de speler, zijn ontwikkeling en/of Be Quick. Dit is ter beoordeling van de TC.

▪ Indien er een keuze gemaakt dient te worden door de TC betekent dit automatisch dat dit ten koste gaat van een van de belanghebbenden. De persoon/trainer welke hierdoor benadeeld wordt zal zich nimmer op een negatieve manier uitlaten over de organisatie en Be Quick. Ditzelfde geldt voor de leden van de TC. Hij heeft de mogelijkheid zijn ongenoegen schriftelijk en onderbouwd te sturen naar de voorzitter van de TC. Deze zal op zijn/haar beurt per casus bekijken waar er verbeterpunten mogelijk zijn. Deze zullen vastgelegd worden zodat de kans dat dit zich in de toekomst wederom voordoet tot het minimum beperkt wordt.

 

BIJLAGE

Wederzijdse verwachtingen trainers/coaches, leiders en Be Quick Met zijn allen binnen Be Quick proberen we zaken zo te regelen dat de ontwikkeling van voetballers en het plezier beleven aan het voetbal optimaal is. De praktijk van het trainen en spelen (het doen) is de hierin het belangrijkste. De invulling van de training moet zodanig zijn, dat er zo veel mogelijk geleerd wordt. In wedstrijden wordt het geleerde toegepast en gaat het ook om samen winnen en verliezen.

Om de goede voorwaarden voor Be Quick-spelers te krijgen moeten er veel zaken binnen de club geregeld worden. Het Voetbal Technisch Beleidsplan Be Quick is leidend bij het maken van keuzen over trainingen, selectie, etc. Hier gaat dit stuk niet over.

Aanvullend aan de inhoud van het trainen en coachen gaat het ook om zaken als respect voor elkaar en de tegenstander. En om het leveren van een bijdrage aan het functioneren van de club als totaal. Daarin hoort bijv. het maken en nakomen van goede teamafspraken en de omgang met materialen en de accommodatie. In dit stuk is beschreven waar Be Quick de trainers en leiders op dit gebied kan helpen en andersom.

Trainer/coach
Wat kan jij van Be Quick verwachten?
▪ Krijgt advies van categorietrainer (voorbereiden trainingen, kan coaching on the job vragen);
▪ Kan in overleg met de TC- opleidingen volgen om zich voortdurend als trainer te ontwikkelen;
▪ Ontvangt, als men nog geen lid van Be Quick is, een kaderlidmaatschap van Be Quick (“Trainer-Leider lidmaatschap of Kaderlidmaatschap”, zie aanmeldingsformulier) om zo rechtsgeldig te kunnen vertegenwoordigen;
▪ Tijdens de winter kan via de secretaris van de WECO met korting een zaal gehuurd worden. Wat verwacht Be Quick jou?
▪ Training geven, uitgaande van de uitgangspunten die geformuleerd zijn in het voetbalbeleidsplan;
▪ Geeft doorgaans één training per week. Draagt zorg voor een vervanger bij absentie, in overleg met categorietrainer;
▪ Is verantwoordelijk voor het verbale en non-verbale gedrag van zijn spelers;
▪ Woont het overleg bij dat door de TC of categorietrainers wordt georganiseerd (max. 6 maal per jaar);
▪ Houd toezicht op kleedkamers (denk aan onderlinge sfeer, gedrag, omgang accommodatie);
▪ Maakt verantwoord gebruik van trainingsmiddelen en ziet erop toe dat het materiaal na de training op goede wijze wordt opgeborgen;
▪ Koppelt defecten van de trainingsmiddelen aan de materialen coördinator ;
▪ Zorgen voor het invullen van de beoordelingsformulieren in overleg met de categorietrainer en TC;
▪ Zorgt dat de verplaatsbare doelen na afloop van training op de juiste plaats worden neergezet (zie schema). In overleg met de navolgende trainer, kunnen materialen worden “overgedragen”. NB. De laatste trainer heeft als taak ervoor te zorgen dat alle doelen op de juiste wijze zijn teruggezet!

 

Leider (bij niet selectie-elftallen soms ook de trainer/Coach)
Wat kan jij van Be Quick verwachten?
▪ Ontvangt aan het begin van het voetbalseizoen voor zijn team:
▪ Pionnen, hesjes, een waterzak, een Be Quick -jas en (intrap)ballen en zorgt ervoor dat de ballen goed bewaard blijven en beschikbaar zijn bij de wedstrijden. Hij levert deze spullen aan het einde van het seizoen weer in bij de materiaalman;
▪ Ontvangt, als men nog geen lid van Be Quick is, een kaderlidmaatschap van Be Quick (“Trainer/ Leider lidmaatschap of Kaderlidmaatschap”, zie aanmeldingsformulier) om zo Be Quick rechtsgeldig te kunnen vertegenwoordigen;
▪ Kan bij de sponsorcommissie terecht voor adviezen over sponsoring; Wat verwacht Be Quick van jou?
▪ Staat garant voor een optimale begeleiding van de aan hem toevertrouwde spelers. Hij fungeert als een klankbord tussen trainer en spelersgroep. Hij waakt over de veiligheid van zijn spelers;
▪ Treedt voor, tijdens en na de wedstrijden en andere Be quick- activiteiten (bijv. kampen, uitje, kampioensfeesten) op als vertegenwoordiger van Be Quick.
▪ Regelt de administratieve zaken rondom de wedstrijden. Na elke gespeelde wedstrijd van zijn team levert hij het digitale wedstrijdformulier in bij zijn wedstrijdsecretaris of bij 1 van de aanwezige jeugdbestuursleden;
▪ Heeft een adviserende stem bij de opstelling van het elftal, maar is geen coach (eventueel wel coaching bij de niet-selectieteams);
▪ Is verantwoordelijk voor opstelling en het wisselen van spelers;
▪ Zorgen voor de coördinatie van vervoer naar uitwedstrijden;
▪ Beheer over de spelerskaarten bij en het op tijd regelen van spelerskaarten bij eventuele wisselingen;
▪ Zorgen voor juiste communicatie rond vertrektijden;
▪ Communiceren actief met de ouders over de regels (teamafspraken);
▪ Dient als aanspreekpunt voor problemen, afmeldingen e.d.;
▪ Is verantwoordelijk voor de kleedkamer van het eigen team én (bij thuisspelen) de tegenstander. Maak bijv. met een corveedienst de jongens hun verantwoordelijkheid nemen en de kleedkamer van de tegenstander checken en veegschoon maken. Het kan soms erg druk zijn met teams waardoor de kleedkamer nog niet vrij is. Heb geduld of informeer bij de wedstrijdcoördinatie of er ruimte is in een andere kleedkamer.
▪ Krijgt van de WECO voor elke wedstrijd een informatieformulier. Daarop staat bijv. vermeld of de vlaggen meegenomen moeten worden en of de doelnetten omhoog moeten worden gehangen!
▪ Onderhoudt de relatie met de eventuele sponsor(en) (zie tips sponsorcommissie).

 

Omgangsregels accommodatie

 1. Wees een goed gastheer
 2. Doelen na gebruik terugzetten op de plateaus, niet over de boarding gooien of langs de velden zetten (kleine aluminium doeltjes kunnen op veld 1 achter de dug out neergezet worden de andere bij veld 2 op het plateau).
 3. Na afloop training of wedstrijd de dug out schoon achter laten.
 4. De netten van de doelen op het kunstgrasveld kunnen naar beneden blijven hangen.
 5. Geen kauwgom of andere plaksel op het kunstgrasveld laten vallen.
 6. Na de training of wedstrijd de ballen en de pionnen opbergen in het ballenhok.
 7. De verlichting na de training of wedstrijd meteen uit doen dit geldt voor veld 1, 2 en 6.
 8. Bij de laatste wedstrijd of training op de grasvelden de netten met de beugel omhoog zetten en op veld 3 en 4 jeugd velden het slot erop doen.
 9. Keepers trainingshoek na gebruik de lichten uit doen en de doelen vastzetten met slot.
 10. Na de laatste training of wedstrijd het licht van de kleedkamers uit doen en de deuren – ook van het ballenhok – sluiten.
 11. De kleedkamers bezemschoon achter laten, ook die van de tegenstander.
 12. Vertellen dat de fietsen, scooters en bromfietsen op de fietsenstalling moeten worden neergezet.
 13. De laatste trainer heeft als taak te controleren dat alle doelen op de juiste wijze zijn teruggezet en om de poorten van de kunstgrasvelden te sluiten i.v.m. hondenpoep door de honden uitlaters.

 

Tips sponsorcommissie

 1. Bij speciale Be Quick- activiteiten, bijvoorbeeld BBQ, en extra activiteiten van het elftal is/ wordt de sponsor genodigd.
 2. De leiders/trainers dragen zorg voor, de wensen van de sponsor bijvoorbeeld: elftal- foto voor de sponsor aan de start van de competitie.
 3. De leiders/trainers/ouders dragen zorg voor een goede uitstraling van de gesponsorde artikelen. Tenues/trainingspakken/tassen etc. Dat betekent bijv. aandacht voor schone kleding/reparatie etc.
 4. De leiders/trainer zien erop toe dat de gesponsorde kleding alleen wedstrijd gericht wordt (uit)gedragen en zien toe op passende dracht van tenues etc.
 5. De leiders/trainers zien toe op sportief gedrag van de spelers en dragen dat zelf uit.
 6. In de PR dragen de leiders/trainers zorg voor een correcte outfit sponsor gericht.
 7. Het verdient aanbeveling de sponsor op de hoogte te houden van de resultaten van het gesponsorde elf/zevental.
 8. Als uw team zonder sponsor komt te staan, kijkt u dan eens om u heen in uw directe omgeving of u dat hiaat kunt inlossen. Het sponsorteam kan veel doch niet alles!
 9. Het sponsorteam van de is zuinig op zijn/haar sponsors, doet u mee?

 

BIJLAGE: ALGEMENE BE QUICK TEAMAFSPRAKEN AANVANG NIEUWE SEIZOEN

Afspraak is afspraak. Doen wat we afspreken. Dergelijke gezegdes onderstrepen het belang om zo nu en dan afspraken te maken over wat dan ook. Zo ook afspraken te maken bij het begin van een nieuw voetbalseizoen binnen een team. Diverse teams hebben hier goede ervaringen mee. Zodanig dat binnen de TC de wens is geuit om er een gedragsregel van te maken. Met elkaar afspraken maken over hoe we in een seizoen omgaan met elkaar, wat we belangrijk vinden. Een aantal zaken is zo duidelijk dat ze algemeen geldend zijn binnen Be Quick , vandaar een kader over algemene Be Quick afspraken, geldend voor ieder team.

Naast deze algemene Be Quick teamafspraken is het belangrijk deze aan te vullen met een aantal specifieke teamafspraken. Een aantal suggesties wordt bij het kopje “welke afspraken zijn belangrijk als team” aangegeven.

 

Wat vinden we binnen Be Quick belangrijk?
Vanuit het “Voetbal Technisch Beleidsplan Be Quick ” zijn de volgende kernwaarden die binnen Be Quick centraal staan, af te leiden:

▪ met veel plezier de voetbalsport beoefenen,
▪ binnen de jeugd staat de individuele ontwikkeling van de voetballer centraal,
▪ wederzijds respect en
▪ met elkaar goed willen presteren.

Wat vinden we technisch en tactisch belangrijk binnen Be Quick? Het voetbalplezier staat voorop binnen Be Quick. Met plezier presteren, betekent dat binnen de jeugd iedereen moet kunnen voetballen. Prestatie mag niet ten koste gaan van het individueel uitsluiten van spelers. Iedere speler heeft evenveel recht om te spelen. Aan trainers en begeleiders de uitdaging om daar zorgvuldig mee om te gaan.

Hoe gaan we met elkaar om?

Hoe lastig soms ook, respect voor tegenstander, medespeler en scheidsrechter is een overtuigende gedragsregel binnen Be Quick. Respect in woord en houding. (Voetbal)geweld is verboden en kan in ergste geval leiden tot uitsluiting van het lidmaatschap.

Publiek is onmisbaar langs het veld. Zeker bij de jongste leden is het van groot belang dat ouders zich bewust zijn van hun rol.

 

Bespreek het gewenste gedrag van ouders:
– laat weten dat je je kind steunt, ongeacht zijn/haar prestaties,

– niet actief coachen tijdens de wedstrijd, dat doet de begeleiding en

– wees altijd opbeurend en niet kritisch tijdens/na een wedstrijd. Je bent lid van de vereniging Be Quick ?

Be Quick draait op vrijwilligers. Onderdeel van de contributie is een vrijwilligersbijdrage van € . .. Elk spelend lid is deze bijdrage verschuldigd. Wanneer het spelend lid dan wel zijn haar ouders/familie voor in totaal tenminste 8 uren vrijwilligersdiensten heeft vervuld zal de vrijwilligersbijdrage van € ... worden verrekend met de contributie van het volgende jaar of worden terugbetaald wanneer het spelend lid zijn lidmaatschap bij de vereniging beëindigd. Voor de volledige en leidende afspraken omtrent de vrijwilligersbijdrage wordt verwezen naar “vrijwilligersbijdrage vanaf seizoen 2018-2019”.

 

Welke afspraken zijn belangrijk als team?
Voetbal is een teamsport. Daar horen afspraken bij over bijvoorbeeld:

▪ uitleg over wel of geen selectieteam. Daarbij is belangrijk rekening te houden met het feit dat er bij selectieteams mogelijk ook tussentijdse wijzigingen kunnen plaatsvinden.

▪ deelname/afzeggen bij training / wedstrijd (hoe, wanneer, bij wie)

▪ wisselbeurt systeem (hoe, waarom)

▪ gedrag onderling, naar begeleiding, arbitrage toe

▪ douchen en schoon achterlaten/opruimen van de kleedkamer, ook bij uitwedstrijden.

▪ spullen gesponsord door de club, hoe er mee om te gaan, wanneer wordt wat gedragen en hoe (wedstrijd en training)

▪ taken aanvoerder algemeen en hoe gaan we de aanvoerder kiezen (eenmalig, wekelijks etc..)

▪ taken begeleiding

▪ hoe communiceren we onderling binnen het team

▪ het vullen en bijhouden van de Be Quick site. Zeker in deze tijd een belangrijke teambijdrage

▪ de tijden waarop iedereen aanwezig moet zijn voor de training, wedstrijd en de plek waar vandaan wordt vertrokken

▪ ouders zorgen er met elkaar voor dat er voldoende auto ́s beschikbaar zijn voor vervoer naar uitwedstrijden.

Regel dit bij aanvang van het seizoen, bij voorkeur niet pas op het moment dat het zover is.

 

Tot slot

Het maken van teamafspraken voor alle teams is belangrijk en verschaft duidelijkheid voor iedereen. Binnen Be Quick zijn er al een aantal jaren goede ervaringen opgedaan. Sommige teams zullen dit voor het eerst doen. Om die reden een aantal procedure afspraken:

▪ Graag bij aanvang van het nieuwe seizoen in de maanden augustus of september een bijeenkomst plannen voor het maken van teamafspraken. Tot en met D is het logisch ouders bij deze afspraken te betrekken. Vanaf C is overleg met de spelers meestal voldoende. Zorg wel dat ouders betrokken zijn en blijven bij de gemaakte afspraken.

▪ Voor hulp, voor voorbeelden, voor eventueel begeleiding van de bijeenkomst; een TC coördinator is er om je te helpen.

▪ Binnen de TC willen we graag volgen wat er uiteindelijk wordt vastgelegd. Om die reden vòòr 1 oktober een kopie van de teamafspraken mailen naar de TC coördinator.

Hartelijk dank voor de medewerking en we horen graag de ervaringen.

Technische Commissie Be Quick Zutphen

      

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!