Verslag algemene ledenvergadering (ALV)

Verslag algemene ledenvergadering (ALV)

28 september 2020 15:30


Op vrijdagavond 25 september was er in ons clubhuis de ALV. Vanwege de corona-crisis was deze (veel) later dan de oorspronkelijke datum. De opstelling van stoelen en tafels waren conform de 1,5 meterregels. Covid19-vrees zorgde ervoor dat het aantal aanwezigen aanmerkelijk lager lag dan gebruikelijk is.

Na het welkomswoord van voorzitter Jeroen Bloemenkamp was er een minuut stilte voor de overleden heren Jan Frederik Harwich (91) en Gerrit Voortman (93).

Een besmette selectiespeler heeft ertoe geleid dat de twee eerste duels van de nieuwe competitie van Be Quick 1 niet konden plaats vinden. Hoe dat verder gaat, is op dit moment nog onzeker.

De notulen van de laatste ALV (2 juli 2019) werden goedgekeurd.

Unaniem werden twee nieuwe bestuursleden gekozen, te weten Erik Wiegers (PR & Communicatie) en Joey Steenbergen (Technische Zaken).

Sascha de Vos (Secretaris) heeft te kennen gegeven haar taak per 31 december 2020 neer te leggen.

Voorts werd er een terugkoppeling van Werkgroep 120 besproken. Deze is succesvol (geweest) met het invullen van vacatures in diverse commissies, maar er valt nog flink wat werk te verrichten. Ook dienen meer ouders gemotiveerd te worden om vrijwilligerswerk te doen. Eerste elftalspelers gaan de jeugd trainen.

Op vrijdagavonden spelen er nu een 35- en 45plus team.

De contouren van een Damesteam worden steeds duidelijker. Hier moeten nog een trainer en een leid(st)er voor gevonden worden. Dat geldt ook voor het pas aangetreden vriendenteam, dat op zaterdag Be Quick 4 vormt.

Voor Be Quick 2 is ook nog een leider nodig.

Penningmeester Marco Vriezekolk gaf inzicht in de stand van zaken in zijn portefeuille. Het wegvallen van de opbrengsten van oud papier en het sluiten van de kantine door corona hebben er stevig ingehakt. Daar staat tegenover dat er ook minder kosten zijn gemaakt. De kascommissie onder leiding van Ton Peters heeft décharge verleend. De drie leden van genoemde commissie hebben hun taak voor de bedoelde drie jaar vervuld en zullen vervangen moeten worden. Kandidaten kunnen zich melden bij de penningmeester.

Laatsgenoemde stelde tevens voor de contributie met een euro per maand te verhogen. De vergadering ging daarmee akkoord.

Voor langdurig lidmaatschap waren er speldjes voor vier leden. Rienus Ooms (25 jaar), Eddie Penterman (50 jaar, maar afwezig), Joop Kraan (60 jaar, ook afwezig) en Cees Seevinck (60 jaar).

De voorzitter sprak lovende woorden en naast het speldje waren er bloemen.

Na een korte rondvraag kwam er een einde aan deze ALV.

Cees Seevinck.

Zie hieronder enkele foto's van de ALV gemaakt door Jan Slagter. Alle beelden van de vergadering en uitreiking van de speldjes zijn hier te vinden.

DSC_3016.JPG

Rienus Ooms heeft zojuiste het speldje ontvangen voor zijn lidmaatschap van 25 jaar. (foto: Jan Slagter)

DSC_3009.JPG

Cees Seevinck ontving eveneens een speldje. Dit voor zijn 60-jarig lidmaatschap. (foto: Jan Slagter)

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!