Agenda

Agenda

Activiteiten in deze categorie op 15 oktober:

Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering op 15 oktober 2021

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van ZVV Be Quick op

 

Vrijdag 15 oktober om 19.00 uur

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Minuut stilte voor overledenen
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Redactioneel goedkeuren, vaststellen en eventueel behandelen van de notulen van de Algemene ledenvergadering d.d. 25 september 2020
 5. Bestuursverkiezing en bestuursmededelingen

 

Vacatures bestuursleden:

 • Vacature bestuurslid Technische zaken
 • Vacature bestuurslid Algemene zaken
 • Vacature bestuurssecretaris

 

Kandidaatstelling voor alle functies door stemgerechtigde leden van de vereniging is mogelijk. De daaraan verbonden procedure is als volgt: een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 1. Blik op de toekomst


PAUZE

 

 1. Financiën:
  • Terugblik resultaten seizoen 2020-2021 - Financieel Jaarverslag en Verslag kascommissie
  • Presentatie en vaststellen van de begroting seizoen 2021-2022
    a. Contributievoorstel
    b. Kledingfondsvoorstel

 2. Uitreiking onderscheidingen in verband met langdurig lidmaatschap
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Het bestuur van ZVV Be Quick
namens deze, de secretaris,  S. de Vos

De notulen van de vorige alv liggen op de avond van de vergadering vanaf 19.00 uur voor de leden ter inzage in het clubgebouw. Tijdens de vergadering kan zowel tekstueel als inhoudelijk op deze notulen worden ingegaan.

 • 15 oktober 2021 19:00

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!